ปกติเวลาคลิ๊ก element ต่างๆเช่นปุ่มหรืออะไรต่างๆเราจะ select ด้วยโค้ดด้านล่างนี้

$('#target-element').on('click', function() {
      alert('hello there!');
    });

แต่สำหรับ element ที่เราแทรกเข้าไปด้วย jQuery หลังจากโหลดเพจเสร็จแล้ว เราต้องเขียนโค้ดแบบด้านล่างนี้เพื่อจัดการกับการคลิ๊กแทน

$(document).on('click','#target-element',function(e) {
  //handler code here
});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *