โปรเจ็คนี้ผมเขียนด้วย Vue.js ดึงข้อมูล Covid 19 จาก API มาแสดงภาพรวมและแยกเป็นรายประเทศ ตัว Frontend เป็น Tailwindcss โฮสต์เป็น Firebase Hosting

ตัวแอพดูได้จาก ลิงค์นี้ https://vue-covid-19-alert.web.app/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *