อันนี้ผมถึงกับต้องจดเลยทีเดียว เพราะผมคิดว่ามันต้องใช้บ่อย และลองทำตามคลิปที่เค้าสอนแล้วมีปัญหา โค้ดในไฟล์ config ต้องเป็นแบบนี้

import firebase from 'firebase/app';
import 'firebase/database';

var firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyBEBFy2gW3tTXQD8CYILBJFSrpEzDqwk80",
  authDomain: "fir-crud-ea1cb.firebaseapp.com",
  projectId: "fir-crud-ea1cb",
  storageBucket: "fir-crud-ea1cb.appspot.com",
  messagingSenderId: "981284510459",
  appId: "1:981284510459:web:6e8bf5802ee3c58f49ae5e"
};
 // Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);
const database = firebase.database();

export { database };

ส่วนการนำไปใช้งาน ต้อง import มันมาแบบนี้

import { database } from '../firebase/config';

แล้วก็ใช้งานในฟังก์ชั่นแบบนี้

const addTodo = (e) => {
    e.preventDefault();
    const todoRef = database.ref('Todo');
    const todo = {
      title, complete: false
    }
    console.log(todo);
    todoRef.push(todo);
}

ผมฝึกเขียน Toda App บ่อย ผมก็เลยมักจะใช้กับฟังก์ชัน addTodo นี่แหละ

พวกคีที่ผมใส่ไว้ใน config ไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันจะ connect ได้ ผมลบโปรเจ็คทิ้งไปแล้ว ผมทดลองทำดูเฉยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *