บันทึกการลองเขียน React ด้วย Typescript ตอนที่ 1

หลักๆที่ต้องใช้ก็คือตัว create-react-app และก็ package ด้านล่างนี้

npm install --save typescript @types/node @types/react-dom @types/jest

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *