ก่อนอื่นก็เข้าไปในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คที่ต้องการก่อน แล้วตามด้วยคำสั่งข้างล่างนี้

npx eslint --fix *.js, or npx eslint --fix src/*.ts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *